קידוח בארות

מתבע על ידי קידוח באדמה סביב השטח הרצוי

לאחר הקידוח מחדירים משאבת באר שתיתן מענה לייבוש

השטח בצורה הטובה ביותר

שיטה זו מיועדת למקומות אשר צריכים השפלה של כמויות

מים מרובה או ירידה לעומקים גודלים