בורות שאיבה


בורות שאיבה

בורות שאיבה בנוי  ע"י פילטר עם חריצים

הנמצא בתוך בור בגובה המי תהום הרצוי

בתוך הפילטר ישנה משאבה טבולה לפי צורך השאיבה

שיטה זו מצוינטת לעבודות באדמה חרסיתית