בורות שאיבה

בורות שאיבה בנוי  ע"י פילטר עם חריצים

הנמצא בתוך בור בגובה המי תהום הרצוי

בתוך הפילטר ישנה משאבה טבולה לפי צורך השאיבה

שיטה זו מצוינטת לעבודות באדמה חרסיתית