פרויקט השקם יפו

בניית בית מלון עם שימור מבנה קיימת , השפלת מי תהום באמצעות בארות שאיבה בעבודה מעל תקרה נמוכה , ייבוש של כ10 מטר מי תהום

פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו
פרויקט השקם יפו