פרויקט השקם יפו

בניית בית מלון עם שימור מבנה קיימת , השפלת מי תהום באמצעות בארות שאיבה בעבודה מעל תקרה נמוכה , ייבוש של כ10 מטר מי תהום