פרויקט גלי ים קרית ים

ייבוש מי תהום באמצעות קידוחי שאיבה בכל חלקי האתר