קידוח באר חלחול הרצליה

קידוח באר חלחול בתוך באר קיים