05/04/2023

קידוח באר חלחול הרצליה

קידוח באר חלחול בתוך באר קיים

קידוח באר חלחול הרצליה
קידוח באר חלחול הרצליה
קידוח באר חלחול הרצליה
קידוח באר חלחול הרצליה
קידוח באר חלחול הרצליה
קידוח באר חלחול הרצליה
קידוח באר חלחול הרצליה
קידוח באר חלחול הרצליה
קידוח באר חלחול הרצליה